ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ചുകൾ

  പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ചുകൾ

  ശൈലി: കസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ചുകൾ

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  പ്രിൻ്റിംഗ്: പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു: ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓപ്ഷനുകൾ: ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + ക്ലിയർ വിൻഡോ + റൗണ്ട് കോർണർ

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത അലുമിനിയം ഫോയിൽ 4 സൈഡ് സീൽ ടീ പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത അലുമിനിയം ഫോയിൽ 4 സൈഡ് സീൽ ടീ പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ശൈലി: ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ അലുമിനിയം ഫോയിൽ 4 സൈഡ് സീൽ പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  മെറ്റീരിയൽPET/NY/PE

  പ്രിൻ്റിംഗ്: പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു: ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓപ്ഷനുകൾ: ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ: വർണ്ണാഭമായ സ്പൗട്ട് & ക്യാപ്, സെൻ്റർ സ്പൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ സ്പൗട്ട്

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പാക്കേജിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പാക്കേജിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ

  ശൈലി: കസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ചുകൾ

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + ക്ലിയർ വിൻഡോ + റൗണ്ട് കോർണർ

   

   

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ബോഡി സ്‌ക്രബ് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് ബ്യൂട്ടി പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ ബോഡി സ്‌ക്രബ് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് ബ്യൂട്ടി പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച്

  ശൈലി: കസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ചുകൾഅളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + ക്ലിയർ വിൻഡോ + റൗണ്ട് കോർണർ

   

   

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റഡ് ബാത്ത് സാൾട്ട് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റഡ് ബാത്ത് സാൾട്ട് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ്

  ശൈലി: ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ ബാഗ്

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + റൗണ്ട് കോർണർ

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് മിഠായികൾ സിപ്പറിനൊപ്പം പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ പൗച്ച് മിഠായികൾ സിപ്പറിനൊപ്പം പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ശൈലി: കസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ ബാഗുകൾ

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + ക്ലിയർ വിൻഡോ + റൗണ്ട് കോർണർ

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് 8 സൈഡ് സീൽ ബാഗ് ഫ്ലേവറിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് 8 സൈഡ് സീൽ ബാഗ് ഫ്ലേവറിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ബാഗ്

  ശൈലി: ഇഷ്ടാനുസൃത ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ബാഗ്

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + ക്ലിയർ വിൻഡോ + റൗണ്ട് കോർണർ

 • പോഷകാഹാരവും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ

  പോഷകാഹാരവും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ

  ഇക്കാലത്ത്, ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യക്തിഗത പോഷകാഹാരത്തിലും അവരുടെ ആരോഗ്യ ജീവിതശൈലിയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റുകൾക്കായി തിരയുന്നതിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നു.ഈ പോഷക സപ്ലിമെൻ്റ് ഇനങ്ങളെ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഭക്ഷണക്രമമായി കണക്കാക്കുന്നു പോലും.അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പോഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഏറ്റവും പുതുമയും പരിശുദ്ധിയും നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.Dingli Pack-ൽ, ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾ നിങ്ങളുടെ പോഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത സംരക്ഷണം നൽകും, അതുവഴി അവയുടെ പുതുമ വിജയകരമായി നിലനിർത്തും.ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പോഷക വാൽവും രുചിയും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ആഗ്രഹത്തെ നന്നായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

  നിങ്ങളുടെ പോഷക, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നന്നായി പായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക!

 • വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും ട്രീറ്റും

  വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവും ട്രീറ്റും

  ഇന്ന് ആരോഗ്യ ബോധമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വായിൽ എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആശങ്കാകുലരാണ്.വിപണിയിൽ നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനാൽ, നന്നായി അടച്ചതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ പാക്കേജിംഗ് ബാഗുകളിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്ത വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു.

 • സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ ബാഗുകൾ

  സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ ബാഗുകൾ

  ഇന്നത്തെ മത്സരാധിഷ്ഠിത വിപണിയിൽ, വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന നൂതന പാക്കേജിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം തിരയുന്നു.സവിശേഷമായ സവിശേഷതകളും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിപ്പർ ബാഗുകൾ പല ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പോകാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

 • സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കുക്കി പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സിപ്പർ മൈലാർ വീഡ് ബാഗുകളുള്ള മണം തെളിവ്

  സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിൻ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കുക്കി പാക്കേജിംഗ് ബാഗ് സിപ്പർ മൈലാർ വീഡ് ബാഗുകളുള്ള മണം തെളിവ്

  ശൈലി: ഇഷ്ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ബാഗുകൾ

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + സിപ്പർ + റൗണ്ട് കോർണർ

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച 8 സൈഡ് സീൽ വാൽവുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം കോഫി ബാഗ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി അച്ചടിച്ച 8 സൈഡ് സീൽ വാൽവുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം കോഫി ബാഗ്

  ശൈലി: ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം കോഫി ബാഗ്

  അളവ് (L + W + H):എല്ലാ ഇഷ്‌ടാനുസൃത വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്

  അച്ചടി:പ്ലെയിൻ, CMYK നിറങ്ങൾ, PMS (Pantone മാച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം), സ്പോട്ട് നിറങ്ങൾ

  പൂർത്തിയാക്കുന്നു:ഗ്ലോസ് ലാമിനേഷൻ, മാറ്റ് ലാമിനേഷൻ

  ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓപ്ഷനുകൾ:ഡൈ കട്ടിംഗ്, ഗ്ലൂയിംഗ്, പെർഫൊറേഷൻ

  അധിക ഓപ്ഷനുകൾ:ഹീറ്റ് സീലബിൾ + റൗണ്ട് കോർണർ + വാൽവ് + സിപ്പർ